Załącznik nr 3 – umowa | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy