Załącznik nr 1-Formularz cenowy | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy