Załącznik nr 2 do ZO formularz-oferty | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń niezbędnych do realizacji robót.