Zał. nr 3 Parametry materiału roślinnego | Wykonanie 30 szt. tratw dla ptaków wraz z ich dostawą i rozmieszczeniem na zbiornikach położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (nr projektu 2067)