Zał. nr 3 Parametry materiału roślinnego | Dostawa i posadzenie krzewów jesienią 2020 r w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy w 7 lokalizacjach