Załącznik nr 2 Wzór umowy | Wykonanie 20 szt. tratw dla ptaków wraz z ich dostawą i rozmieszczeniem na zbiornikach położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy