Zarządzenie Nr 67_2020 | Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim