Zapytanie ofertowe | Opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie w imieniu zamawiącego pozwolenia wodonoprawnego