Załącznik nr 1 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie w imieniu zamawiącego pozwolenia wodonoprawnego