Protokół 191_WZP_2020 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie w imieniu zamawiącego pozwolenia wodonoprawnego