2020 08 10_protokol z rozstrzygniecia | Wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa” usytuowanych w Warszawie na Cyplu Czerniakowskim przy ul. Zaruskiego, będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie nie jest możliwe w ramach gwarancji lub rękojmi udzielonych przez wykonawcę węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych, podjęcie interwencji i czynności naprawczych w przeciągu dwóch godzin od momentu pozyskania informacji o jej wystąpieniu.