Zapytanie ofertowe | Zagospodarowanie terenu zieleni w ramach incjatywy lokalnej przy ul. Cukrowniczej w Warszawie, w tym: odtworzenie ciągu pieszego oraz dostawa i montaż: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjno-regulamnowej z nadrukiem