Zapytanie ofertowe z załącznikami | Ochrona obiektu- Parku Żeromskiego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021.