Załącznik nr 2 Formularz cenowy_dost | Ochrona obiektu- Parku Żeromskiego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021.