obsluga platnosci | Obsługa systemu transferów pieniężnych w ramach internetowej platformy fundraisingowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy