zał. nr 8 do zapytania – formularz ofertowy | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami