zał. nr 5 wzór umowy | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami