zał. nr 4 kosztorys ofertowy | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami