zał. nr 2 do umowy – warunki-wykonania-umowy-na-wiązania | Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami