załącznik nr 8 do umowy – przedmiar branża elektryczna | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.