załącznik nr 7 do umowy – przedmiar prac modernizacyjnych | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.