załącznik nr 5 do umowy – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.