załącznik nr 4 do umowy – projekt elektryczny | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.