Załącznik nr 2 do ZO i nr 9 do umowy formularz-oferty | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.