załącznik nr 2 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.