zał. nr 3 do umowy – opis_ARCHITEKTURA | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.