Załącznik Nr 2 wzór zapytania ofertowego – koty_wersja ostateczna_dostępna | Kompleksowa realizacja projektu edukacyjnego z Budżetu Obywatelskiego pt. „Pomóżmy kotom przetrwać zimę”