Zapytanie ofertowe_program edukacyjny o drzewach | Kompleksowa realizacja projektu edukacyjnego dot. funkcjonowania drzew w mieście, w tym opracowanie programu działań oraz pozyskanie partnerów merytorycznych