zał. nr 1 do zapytania – formularz oferty kosze | Dostawa wraz z rozładunkiem 57 szt. koszy na śmieci do zamontowania w parkach i skwerach