ZZW_Konica458_6_kkaluska_2019-07-11_14-57-43-286_0001 | Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej w Parku Akcji Burza przy okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w ramach promocji projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego