Załącznik nr 4. do Umowy – zakres terenowy Port Czerniakowski | Inwentaryzacja ornitologiczna dla terenu Ogrodu Krasińskich, Parku im. Szczubełka oraz Portu Czerniakowskiego wraz z otoczeniem