Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór Umowy | Inwentaryzacja ornitologiczna dla terenu Ogrodu Krasińskich, Parku im. Szczubełka oraz Portu Czerniakowskiego wraz z otoczeniem