Zalacznik nr 2 do Umowy_zakres terenowy – Ogród Krasińskich | Inwentaryzacja ornitologiczna dla terenu Ogrodu Krasińskich, Parku im. Szczubełka oraz Portu Czerniakowskiego wraz z otoczeniem