Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego | Inwentaryzacja ornitologiczna dla terenu Ogrodu Krasińskich, Parku im. Szczubełka oraz Portu Czerniakowskiego wraz z otoczeniem