Załącznik nr 4 do zapytania-zdjęcia odpadów przeznaczonych do usunięcia | Interwencyjne zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z nielegalnego wysypiska na terenie nad Kanałem Żerańskim – dz. ewid. 50/15, obręb 40611.