zał. 2 warunki techniczne DEMONTAŻ SKRZYŃ | Demontaż, złożenie w komplety i opisanie drewnianych skrzyń chroniących drzewa przed zimowym zasoleniem, ustawionych w pieszych ciągach komunikacyjnych m.st. Warszawy: pl. Konstytucji (45 szt.) i al. Jerozolimskie (1 szt.), pl. Wilsona (5 szt.) oraz przewiezieniu ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej 175 Pawilon nr 6.