Protokół 230_WZP_2018 | Interwencyjne prace porządkowo-ogrodnicze na terenie parków, skwerów i zieleńców Mokotowa (rejon II)