załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy | Dostawa wraz z rozładunkiem 83 szt. koszy na śmieci.