Załącznik nr 1 – formularz oferty | Dostawa wraz z rozładunkiem 83 szt. koszy na śmieci.