Protokół z przeprowadzonego postępowania | Dostawa wraz z rozładunkiem 83 szt. koszy na śmieci.