Komunikat o zmianie formularza cenowego (zał. 1) | „Dostawa środków czystości, produktów toaletowych i sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w roku 2019”