Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
18 marca 2019 | Postępowanie 21A/WZP/2019

„Dostawa środków czystości, produktów toaletowych i sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w roku 2019”

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -Formularz cenowy
  3. Załacznik nr 2 – Formularz Ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy
  5. Protokół z postępowania
Newsletter
Share