Zapytanie ofertowe | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych