zał. nr 5 do zapytania – wzór umowy_2 | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych