zał. nr 5 do zapytania – wzór umowy | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych