zał. nr 4 do zapytania – numery inwentaryzacyjne do etykiet (link) | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych