zał. nr 1 do zapytania – formularz oferty | Dostawa sprzętu do identyfikacji drzew w parkach i pasach drogowych