Kosztorys ofertowy | Dostawa, montaż, demontaż oraz naprawa metalowych szlabanów