ZZW_Konica458_6_Mjanyszko_2020-02-18_13-24-12-925_0001 | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy