ZZW_Konica458_6_Mjanyszko_2020-02-06_08-15-44-704_0001 | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy